kristiine vahtramäe arendavad koolitused

Kristiine Vahtramäe arendavad koolitused

Mõeldud koolide, lasteaedade, huvikoolide õpetajatele ning personalile ja lastevanematele.

“Laste kasvatamine vajab märksa rohkem tarkust kui riigi valitsemine.”

Hiina vanasõna

MTÜ Innovaatilised Koolitused on sotsiaalse ettevõtlusega tegelev ühing, mille missiooniks on pakkuda koolitusi lastevanematele, õpetajatele kui ka äriorganistatsioonidele, kes teenivad majanduslikku tulu ja toimetavad meie kõigi hüvanguks. Pakume kõigile aktiivõppele rajatud arengukeskkonda, mis võimaldab elada kvaliteetselt ja tagab rahulolutunde.

Koolitused

Õpime koos!

kristiine vahtramäe arendavad koolitused

KASVATUS, MIDA SAAB TEHA AINULT KODUS

Koolitus käsitleb teemat, millest tekib intelligentsus ja käitumus, kas see on õpitav või kaasasündinud?

Koolitusel kasutan aktiivõppe meetodit: “Mängime kodu”

kristiine vahtramäe arendavad koolitused

PIIRIDE KEHTESTAMINE

Turvatunde ja kestva suhte loomine lapsega. Pere kõik liikmed, ja eriti lapsed, vajavad kokkuleppeid ja reegleid.

Koolitusel keskendume, kuidas ennast kehtestada, mida tähendavad piirid jne.

kristiine vahtramäe arendavad koolitused

VABAKASVATUS JA KASVATAMATUS

Mis on vabakasvatus ja millised tagajärjed on kasvatamatusel?

kristiine vahtramäe arendavad koolitused

KONFLIKT JA KONFLIKTI JUHTIMINE

Kas vältida või konflikti juhtida? Konflikt on elu paratamatu osa ja kuidas konfliktiga toime tulla?

Jonn ja “puberteet” – kas rõõm või mure?!

kristiine vahtramäe arendavad koolitused

LAPSE TERVIS – PERE TERVIS

Milliseks kujuneb lapse tervis ja muidas mõjutavad pere käitumismustrid last ja tema elu ning tervist? 

Liikumine ja tervis, toidutalumatus ja muud teemad, mis puudutavad meie laste arengut ja tervist.

kristiine vahtramäe arendavad koolitused

KOOLIVALMIDUS JA KOOLIKÜPSUS

Eraldi koolitused kooliküpsuse teemadel lastevanematele ja õpetajatele. 

kristiine vahtramäe arendavad koolitused

PESAHARIDUS

(Sõna autor: Ü. Vooglaid)

Kodune kasvatus, milline on koduse kasvatuse mõju?

Kuidas lapsevanem saab valida oma lapsele parima ja õnnelikuma tuleviku, kuidas last kasvatada?

kristiine vahtramäe arendavad koolitused

KUIDAS TOETADA LAST ÕPPETÖÖS?

Mis on õppimine ja õpistiil? Millised on kaasasündinud ja arendatavad omadusused või oskused? Mis on areng?

kristiine vahtramäe arendavad koolitused

KUIDAS OLLA MÕJUKAS JA HÄSTI HAKKAMA SAAV LAPSEVANEM?

Kehakeel, hääl, eneskindlus mõjutavad meie sõnumite edastamist. Koolitus on tsüklitena ja sisaldab praktilisi harjutusi.

Kõik koolitused teeme koostöös Teiega, lähtudes eelnevast ja arvestades just teie firma vajadusi.

“Eesmärgiks ei saa olla enda muutmine, vaid oma annete ja omaduste arendamine ja parem ärakasutamine, mis võimaldab teil paremini oma tööd teha.”

-Peter F. Drucker

Metodoloogia ja metoodika

Õpetajana on mul välja töötatud oma õpetamise metodoloogia ja sinna juurde loodud ka metoodika.

I

1. klassis on selleks erisuseks (erinevalt tavapärasest õppekavast) rütmika.

II

2. klassis on suurem tähelepanu lugema õppimisel, loetu mõistmisel ja mis põhiline – huvi lugemise ja raamatute vastu.

III

3. klassi jaoks on mul olemas inimeseõpetuse programm “Siimu lugu”, mis keskendub tundekasvatusele ja maailma tajumisele.

IV

4. klassiks on õpilane suuteline tundmatut teksti lugema ja mõtestama, esitama küsimusi.

Minu lugu

kristiine vahtramäe arendavad koolitused

Minu lapsepõlveunistus oli saada emaks. Tänaseks on mul kolm last ja kolm lapselast.

Töötan Tallinna Pääsküla Koolis, rütmikaõpetajana ja huvijuhina.

Olen Eesti Lastevanemate Liidus juhatuse esimees ja koolitaja.

Olen MTÜ Innovaatilised Koolitused juhatuse esimees.

Olen vanade vanemate laps, mul oli 17 aastat vanem vend ja 12 aastat vanem õde ning on 21 aastat vanem õde. See aga tähendas, et mul oli topeltkogus vanemaid ja kasvatajaid, kuid puudusid mängukaaslased.

Olin 2,5 aastane, kui kolisime Raplamaale ja vanemate valikul kolisime metsade ja põldude vahele, kus teeolud olid nii kehvad, et lasteaia buss jäi korduvalt pori sisse kinni ning lõpuks keeldus meile sõitmast. Mind pandi öö-päevasesse lasteaeda, mis oli tolal väga tavaline ja normaalseks peetud kasvukeskkonna vorm. See aga tähendas, et läksin lasteaeda esmaspäeva hommikul ja koju sain reede õhtuks. Kooliteed alustasin Haimre 8–klassilises koolis ja taas elasin internaadis. Kuna siis oli ka laupäev koolipäev, sain kodus olla ainult pühapäeval. Mäletan oma lapsepõlvest tohutut koduigatsust ja soovi olla koos perega.

Juba lasteaias avaldusid minu organisaatorivõimed, organiseerisin korduvalt põgenemisi ja ei teinud seda üksi, vaid pakkusin sellist suurepärast võimalust ka kaaslastele. Näiteks, meie lasteaial oli kaks väravat, leppisime kogu kambaga kokku, et kui kasvataja kutsub meid lõunale, siis jaguneme kahte rühma ja jookseme väravast välja. Leppisime kokku ka koha, kus kokku saame. Mõeldud tehtud, kõlas kasvataja (keda otsustasime teadlikult “kiusata”) hüüe/meie hinnangul rõõgatus: “SÖÖMA” , mis oli kokkulepitud märguanne ja kogu lasteaia rõõmsameelne kamp jooksis, nii palju kui jalad võtsid, väravatest välja. Siis aga juhtus midagi, millega me ei olnud arvestanud. Meid tuli “püüdma” meie lemmik söögi-tädi (nii me kutsusime teda) Saima ja kogu kamp taltus koheselt, keeras “otsa ringi” ja tuli tuppa. Kokkuvõtteks pean mainima, et mul ei õnnestunud lasteaiast kordagi põgeneda, kuid paaril korral ikkagi õnnestus interanaadist põgeneda. Olin vanem ja targem ka juba.

Nüüd analüüsides mõistan, et “kiusasime” neid täiskavanuid, kes suhtusid lastesse üleolevalt, kelle puhul, me ei tajunud ega tundnud armastust ja hoolivust, vaid olime neile lihtsalt töö või kohustus. Suurt ja siirast austust tundsime aga nende suhtes, kes meist päriselt hoolisid ja armastasid oma tööd.

Olin juba lapsena uudishimulik ja uurisin kõike, mis vajas uurimist. Olin vast nelja/viie-aastane kui sain aru, et külarahavas kutsus mind Wultmanni–tüdrukuks. Küll ma juurdlesin selle üle ega mõistnud, miks mind nii kutsutakse. Minu perekonnanimi oli ju Vaks ja vanematelt sain teada, et meie talu nimi on Saable–Madise, no kuidagi ei klappinud. Liskas olin ma veendunud, et see Wultmanni–tüdruk tähendab midagi halba, täiesti tundmatu sõna ju. Siis vaatlesin inimeste nägusid ja kehakeelt kui nad sellise nimega minu poole pöördusid, aga sellest võis välja lugeda hoopis poolehoidu ja sõbralikkust. Kuna naabri–onu Kustas oli minu suur sõber, kellega ikka maailma tähtsaid asju arutasime, läskingi tema käest siis ka seda Wultmanni–tüdruku asja küsima. Selgus, et selle pere nimi, kes varem selles talus elas oli Wultmann ja kuna meie sinna kolisime, siis saingi endale sellise nime. Ühtlasi uurisin naabri–onult, kes need Wultmannid olid ja kuidas nad elasid. Sain teada, kus asus vana maja, sest see maja kus meie elasime oli juba uus maja, ja kus oli sepikoda, laut jms. hooned. Lisaks sain teada kogu küla ajaloo ja ilmselt, olen ma Märjamaa valla, Metsküla kõige vanem elanik, kes teab selle küla lugu. Hiljem abiellusin mehega, kes oli just eelpool mainitud Wultmannide järeltulija. Praegu aga elan mõisa maadel, kust esimene Eesti Wultmann oma elu Eestis mõisavalitsejana alustas ja hiljem mõned kilomeetrid eemale, oma talu rajas.

Sündisin Tallinnas kuid suurema osa oma lapsepõlvest olen elanud Raplamaal. 

Õppisin Haimre Põhikoolis, mis on tänaseks suletud ja Märjamaa Gümnaasiumis. 

Ülikooli läksin alles siis, kui juba minu elu neljakülnendad koitsid. Õppisin Noorsootööd ja lõpetasin 2014. aastal Tallinna Ülikooli Hardiusteaduste Instituudis Kasvatausteaduste erialal.

Lisaks olen õppinud andragoogikat ETK Andrases, lastega filosofeerimist ja arutelude juhtimist Tartu Ülikoolis, Tantsu- ja liikumisteraapiat Tallinna Ülikoolis ja praegu osalen Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias Eurütmia eriala täiendukoolituse kursusel.

kristiine vahtramäe arendavad koolitused

Võta ühendust

kristiine.vahtramae@gmail.com

MTÜ Innovaatilised Koolitused

Arendavad koolitused koolide, lasteaedade, huvikoolide õpetajatele ning personalile ja lastevanematele.